Aktuelt / nyheder

10/01-2023
Ny firma adresse:
THEMCOM
Industrivej 21
DK4000 Roskilde

25/05-2018
THEMCOM: Persondataforordning/Privatlivsmeddelelse og kundedatapolitik, med virkning fra 25.05.2018

Denne privatlivsmeddelelse beskriver, hvordan dine personoplysninger indsamles, anvendes og videregives af THEMCOM, når du besøger vores webside, mobile applikationer og andre online-produkter og -tjenester (samlet kaldet "tjenesterne"), eller når du på anden måde interagerer med THEMCOM.

Persondataforordning/Privatlivsmeddelelse kan til enhver tid ændres Hvis vi foretager ændringer, ændrer vi datoen øverst i meddelelsen og, afhængigt af de konkrete ændringer vi foretager, sender dig eventuelt øvrig meddelelse. Vi skal opfordre dig til at gennemlæse privatlivsmeddelelsen, så du er informeret om, hvordan vi behandler dine personoplysninger, og hvordan du kan være med til at beskytte dit privatliv.

0. Kundedatapolitik
2. Indsamling af personoplysninger
3. Anvendelse af personoplysninger
4. Modtagere af dine personoplysninger
5. Sletning af personoplysninger
6. Cookies
7. Sikkerhed
8. Dine rettigheder
9. Tilbagekaldelse af samtykke
10. Ændring af oplysninger m.v.
11. Klager
12. Dataansvarlig, kontaktoplysninger og databeskyttelsesrådgiver

0. Kundedatapolitik

Kundedata

Med kundedata menes enhver information, kunden har placeret på dennes webhotel THEMCOM, f.eks. e-mails, internetsider, fotos og databaseindhold.

I det omfang kunden behandler personoplysninger som dataansvarlig, henviser vi til ovenstående, THEMCOM fungerer som databehandler afsnit.

Kundens data på kontoen

Registrering af et domæne igennem THEMCOM gør kunden til ejer af domænet. Kunden bevarer alle rettigheder til det indhold, som kunden placerer på dennes webhotel. De skabeloner og billeder, der stilles til rådighed af THEMCOM, forbliver THEMCOM's ejendom. THEMCOM gør imidlertid ikke krav på nogen rettigheder til det indhold, som kunden har placeret på kontoen. Kontoindehaveren er til gengæld juridisk ansvarlig for indholdet placeret på kontoen.

THEMCOM tager ikke stilling til indholdet af en kundes webhotelkonto og foretager heller ikke nogen juridisk evaluering heraf. Ved åbenlyst ulovligt indhold f.eks. børneporno, forsøg på phishing e.l. vil THEMCOM imidlertid handle som et ansvarligt firma ved at informere de relevante myndigheder. I alle andre tilfælde vil THEMCOM handle, såfremt en EU- eller US-domstol eller anden relevant myndighed pålægger THEMCOM at gøre det.

Kundens ansvar for kontoen hos THEMCOM

Kunden bør altid logge ud af kontoen ved afslutning af en session, for at sikre at uvedkommende ikke kan tilgå kundens private og personlige informationer. Kunden bør tage denne forholdsregel, selvom kunden ikke bruger en offentlig computer på et bibliotek, en internetcafe eller lignende.

Datasikkerhed

THEMCOM vedkender sig det særlige ansvar, der hører med til at hoste personlige data på kunders webhotelkonti. Vi ønsker at vores kunder har fuld tillid til THEMCOM, som et trygt og sikkert sted at opbevare data. Derfor er THEMCOM og valgt leverandør af datacentret designet til at leve op til de højeste standarder for sikkerhed. Alle kundedata og THEMCOMS's systemdata sikres igennem en daglig fjernbackup af alle servere ved hjælp af en 10 Gbit privat fiberforbindelse til et separat backupdatacenter, som er placeret 10 km fra hoveddatacentret.

Den daglige backup sikrer vores kunders webhoteller imod tab af data. Der tages backup af alle webhoteller uanset type. Backup er en sikring imod datatab som følge af fejl indenfor THEMCOM's kontrol. Det betyder at vi, medmindre årsagen til datatabet ligger udenfor vores kontrol, vil kunne genskabe alt indhold efter et evt. nedbrud. Ved genskabelse fra en backup, gendannes hele serveren og dermed alle webhoteller på serveren, til den tilstand de havde før nedbruddet. Dog mod vederlag.

Når du benytter vores tjenester, så som f.eks mailhotel/server samt webhotel/server, indsamler vi automatisk oplysninger om dig, herunder:

1. Indsamling af personoplysninger

1.1 Indsamling ved køb

Når du foretager et køb hos THEMCOM, indsamler vi dine person/firma data.

Hvis du vil registrere særlig vigtige domæner, kan vi kræve yderligere personlige oplysninger, som f.eks. dit cpr-nr. for at kunne registrere domænet på vegne af dig.

1.2 Anden indsamling

Når du benytter vores tjenester, så som f.eks mailhotel/server samt webhotel/server, indsamler vi automatisk oplysninger om dig, herunder:

 • Logoplysninger: vi indsamler oplysninger om din brug af vores tjenester, herunder oplysninger om passwords og data.
 • Oplysninger om din enhed: vi indsamler oplysninger om den enhed, du benytter til at få adgang til vores tjenester, herunder oplysninger om enhedens software og hardware, Media Access Control ("MAC")-adresse og andre unikke enheds-identifikatorer, device-token, mobile netværksoplysninger og tidszone.
 • Oplysninger om brug: vi indsamler oplysninger vedrørende din brug af vores tjenester, herunder hvilke applikationer du bruger.
 • Forbrugsoplysninger: vi indsamler oplysninger om dine forbrugsvaner vedrørende din brug af vores tjenester, herunder hvilke køb du foretager.
 • Vi indsamler også andre oplysninger, som du direkte videregiver til os, som f.eks. når du deltager i en konkurrence og kampagne, anmoder om kundesupport, sender os en e-mail eller på anden måde interagerer med os. De typer oplysninger, vi indsamler om dig, omfatter navn, e-mailadresse og andre oplysninger, du vælger at videregive.
 • Vi kan også indhente oplysninger fra andre kilder og kombinere dem med oplysninger, som vi indsamler via vores tjenester. Desuden kan vi også indsamle oplysninger fra app stores, når du downloader eller opdaterer en af vores applikationer.

Hvis du bestiller på vegne af en virksomhed/juridisk person, finder denne privatlivsmeddelelse ikke anvendelse, når vi indsamler personoplysninger om dig som kontaktperson.

2. Anvendelse af personoplysninger

Vi kan anvende oplysninger om dig til forskellige formål, herunder:

 • til at videregive, opdatere og forbedre vores aktuelle tjenester.
 • til at udvikle nye tjenester.
 • til at besvare dine henvendelser, spørgsmål og anmodninger samt til at yde service og support.
 • til at fremsende tekniske meddelelser, opdateringer, sikkerhedsadvarsler og support og administrative meddelelser til dig.
 • til at kommunikere med dig om produkter, tjenester, tilbud, kampagner og arrangementer, som tilbydes af THEMCOM og andre, samt nyheder og information, som vi tror, du vil være interesseret i.
 • til at forbedre vores tjenester.
 • til at tilpasse og skræddersy funktioner til dig personligt – såkaldt profilering og adfærdsmarkedsføring.
 • til at behandle og levere konkurrencer og præmier.
 • til at overvåge og analysere tendenser, brug og aktiviteter i relation til vores tjenester.
 • til at oprette link eller kombinere med oplysninger, vi modtager fra andre til at hjælpe med at forstå dine behov og yde dig bedre service, og
 • til at opfylde alle andre formål hvortil oplysningerne er indsamlet.

Vi kan dele oplysninger om dig som følger eller på anden vis, som beskrevet i denne privatlivsmeddelelse:

 • som svar på en anmodning om oplysninger, hvis vi mener, at videregivelse deraf sker i overensstemmelse med gældende lovkrav.
 • hvis vi mener, at dine handlinger er i strid med ånden eller sproget i vores vilkår eller politikker eller for at beskytte THEMCOM’s eller andres rettigheder, ejendom eller sikkerhed.
 • til at indberette misbrug eller tydelig ulovlig aktivitet.
 • i forbindelse med, eller under forhandlinger om, fusioner, salg af virksomhed, finansiering eller køb af hele eller en del af vores forretning af en anden virksomhed, og
 • vi kan desuden dele aggregerede oplysninger eller på anden måde anonymiserede oplysninger, der ikke med rimelighed kan tænkes at blive brugt til at identificere dig.
 • vores tjenester kan tilbyde sociale delingsfunktioner og andre integrerede funktioner (som f.eks. Facebooks "Like" knap), der giver dig mulighed for at dele de handlinger, du foretager i forbindelse med vores tjenester med andre medier og omvendt. Brugen af sådanne funktioner giver mulighed for at dele oplysninger med dine venner eller offentligheden, afhængigt af hvilke indstillinger du har foretaget på den enhed, som tilbyder den sociale delingsfunktion. Hvis du vil vide

3. Modtagere af dine personoplysninger

"Dine personoplysninger" er de oplysninger, vi indsamler om dig ved køb (som beskrevet i pkt. 1.1) og anden indsamling (som beskrevet i pkt. 1.2.).

3.1 Videregivelse af oplysninger til andre samarbejdspartnere

Vi videregiver dine personoplysninger til andre, som vi samarbejder med, når vi benytter dine personoplysninger som beskrevet i pkt. 2. Dette omfatter (i) vores supportcentre placeret i Danmark, (ii) vores server-parker i Danmark, samt (iii) systemdriftsaktiviteter i Danmark. Disse modtagere behandler dine oplysninger (kunde) i nogle tilfælde. Vores supportcentre behandler dine oplysninger (kundeoplysninger), når det er nødvendigt at yde support til dig og kun efter, du har givet udtrykkeligt samtykke dertil. Vores datacentre er det sted, hvor vi hoster de oplysninger, du placerer hos os.

3.2 Videregivelse af oplysninger til THEMCOM’s samarbejdspartnere

Aftalerne regulerer, hvilke personoplysninger der behandles, hvorfor behandlingen foretages, hvordan personoplysninger skal beskyttes, hvordan de kan behandles og hvor længe.

3.3 Videregivelse af oplysninger til myndigheder for domænenavne

Som del af vores forpligtelser som registrator af domænenavne skal THEMCOM videregive visse oplysninger til navnemyndigheder rundt omkring i verden om kunder, der registrerer domænenavne hos THEMCOM.

Disse oplysninger varierer alt efter retningslinjerne fra myndigheden for domænenavne. Som hovedregel omfatter de oplysninger, vi videregiver, dine kontaktoplysninger (navn og adresse] men kan også omfatte din e-mailadresse, dit telefonnummer og din fødselsdato. Den relevante navnemyndighed kan gøre sådanne oplysninger offentligt tilgængelige via åbne, tilgængelige registre over ejere af domænenavne, såkaldte whois.

 3.4 Videregivelse af oplysninger til domstole eller myndigheder

Dine oplysninger (kundeoplysninger) omfatter alle oplysninger, du har placeret på dit webhotel hos THEMCOM, f.eks. e-mails, internetsider, billeder og databaseindhold. THEMCOM danner sig ikke nogen mening og foretager ikke nogen juridisk gennemgang af dine oplysninger (kundeoplysningerne) på din webhotel-konto. Vi henviser til vores politik for kundeoplysninger på for yderligere information om videregivelse af oplysninger til domstole eller myndigheder.

4. Sletning af personoplysninger

Vi sletter dine personoplysninger, når vi ikke længere har brug for at behandle dem i forbindelse med et eller flere af de formål, der fremgår ovenfor.

Generelt gemmer vi dine personoplysninger så længe, der stadig er et aktivt abonnement, og når det er påkrævet for at kunne levere tjenesten og yde support. Ellers gemmer vi dine personoplysninger i op til otte uger eller længere, hvis vi er retligt forpligtet dertil.

Oplysningerne kan dog behandles og gemmes i længere tid i anonymiseret form, så vi kan forbedre vores tjeneste.

5. Cookies

Vi anvender cookies på vores webside.

 6. Sikkerhed

Vi har iværksat sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at vores interne procedurer lever op til vores høje standarder for sikkerhedspolitik. Vi bestræber os derfor på at beskytte kvaliteten og integriteten af dine personoplysninger. Dette omfatter kryptering af oplysninger og brug af pseudonymisering eller anonymisering, når det er relevant.

Det omfatter desuden fysisk og logisk adgangskontrol, sikkerhedskopiering, logning, kryptering af kommunikation og andre foranstaltninger til at mindske risici.

Oplysningerne kan dog behandles og gemmes i længere tid i anonymiseret form, så vi kan forbedre vores tjeneste.

7. Dine rettigheder

Du er til enhver tid berettiget til at blive informeret om de personoplysninger om dig, som vi behandler, dog med visse lovgivningsmæssige undtagelser. Du har også ret til at gøre indsigelser mod indsamlingen og den videre behandling af dine personoplysninger, herunder profilering/automatiske afgørelser. Desuden har du ret til at få dine personoplysninger rettet, slettet eller blokeret. Herudover har du ret til at få oplysninger om dig, som du har videregivet til os, samt ret til at få disse oplysninger overført til en anden dataansvarlig (dataportabilitet).

Hvis du vil vide mere og/eller udøve nogen af disse rettigheder, bedes du kontakte THEMCOM. På tlf.: 29999090 – eller mail: jan.themsen@themcom.com

8. Tilbagekaldelse af samtykke

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke, hvorefter vi ikke længere vil behandle dine personoplysninger, medminde vi kan fortsætte behandlingen på baggrund af et andet formål. Hvis du ønsker at trække dit samtykke tilbage, bedes du kontakte os, på tlf.: 29999090 – eller mail: jan.themsen@themcom.com

9. Ændring af oplysninger m.v.

Hvis du ønsker at vi opdaterer, ændrer eller sletter de personoplysninger, vi behandler om dig, hvis du ønsker at få adgang til oplysningerne, eller hvis du har nogen spørgsmål vedrørende ovennævnte retningslinjer, kan du kontakte os, på tlf.: 29999090 – eller mail: jan.themsen@themcom.com

10. Klager

Hvis du ønsker at klage over behandlingen af dine personoplysninger, bedes du kontakte os som angivet ovenfor. Du kan også kontakte Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K.

11. Dataansvarlig, kontaktoplysninger og databeskyttelsesrådgiver

Dataansvarlig
THEMCOM
Industrivej 21
DK4000 Roskilde

Download >>

Målet med en hjemmeside
Er at forstå
"kunden" / brugeren.

Læs mere

Services / løsingerWeb design
Responsive - CMS
ASP/PHP - HTML

Vi har altid en tæt dialog med vores kunder, før- under og efter produktionen af hjemmesiden, så vi sikre den bedst mulige løsning.

Læs mere


Hostning
Web- og mailserver - SQL
Webshop - Betalingsløsning

Stærk webhosting i "grønt" datacenter. Fri support, daglig backup og effektiv beskyttelse mod virus og spam.

Læs mere


24/7 support
Support af mail, webhotel og domæner

Support af web - og mailserver eller hjememeside, her er vi er altid klar til at hjælpe via e-mail eller direkte på telefon.

Læs mer


Online backup
Sæt sikkerheden i førersædet

Med en online backup løsning skal man ikke bekymre sig om forældede backupsystemer. Din backup, er overvåget døgnet rundt og i sikre hænder.

Læs mere